Roháček5. Mojžišova6,5

5. Mojžišova 6:5

Deuteronomium

Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou!


Verš v kontexte

4 Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou! 6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes pri­kazujem, na tvojom srd­ci.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou!

Evanjelický

5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou silou.

Ekumenický

5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým srd­com, celou dušou a celou silou.

Bible21

5 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší a ce­lou svou si­lou.