Roháček5. Mojžišova6,4

5. Mojžišova 6:4

Deuteronomium

Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin.


Verš v kontexte

3 A tedy budeš počúvať, Iz­raelu, a budeš os­tríhať, aby si činil, aby ti bolo dob­re, a aby ste sa veľmi rozm­nožili, tak ako hovoril Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, tebe, v zemi, ktorá tečie mliekom a medom. 4 Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin. 5 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com a celou svojou dušou a celou svojou silou!

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 Počuj, Iz­raelu, Hos­podin, náš Bôh, je jeden Hos­podin.

Evanjelický

4 Počuj, Iz­rael! Hos­podin, náš Boh, je jediný Hos­podin.

Ekumenický

4 Počuj, Iz­rael, Hos­podin je náš Boh, Hos­podin jediný.

Bible21

4 Slyš, Iz­rae­li: Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný!