Roháček5. Mojžišova6,21

5. Mojžišova 6:21

Deuteronomium

vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou.


Verš v kontexte

20 Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh? 21 vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou. 22 Hos­podin dal znamenia a zá­zraky, veľké a zlé na Egypt, na fara­ona a na celý jeho dom pred našimi očami

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 vtedy po­vieš svoj­mu synovi: Boli sme sluhami fara­onovi v Egyp­te, a Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou.

Evanjelický

21 od­povedz svoj­mu synovi: Boli sme faraónovými ot­rok­mi v Egyp­te, ale Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou.

Ekumenický

21 po­vedz mu: Boli sme faraónovými ot­rok­mi v Egypte, ale Hos­podin nás od­tiaľ vy­viedol moc­nou rukou.

Bible21

21 od­po­víš mu: „V Egyptě jsme byli fa­rao­nový­mi ot­roky, ale Hos­po­din nás mo­cnou ru­kou z Egyp­ta vy­ve­dl.