Roháček5. Mojžišova6,19

5. Mojžišova 6:19

Deuteronomium

aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin.


Verš v kontexte

18 A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, 19 aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin. 20 Keď sa ťa bude voľakedy zajtra pýtať tvoj syn a po­vie: Aké to svedoc­tvá, ustanovenia a súdy, ktoré vám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh?

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin.

Evanjelický

19 že vy­ženie všet­kých tvojich ne­priateľov spred teba, ako hovoril Hos­podin.

Ekumenický

19 že všet­kých tvojich ne­priateľov pred tebou vy­ženie, ako to Hos­podin sľúbil.

Bible21

19 a za­ženeš všech­ny své ne­přá­te­le, jak ti to ře­kl Hos­po­din.