Roháček5. Mojžišova6,18

5. Mojžišova 6:18

Deuteronomium

A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com,


Verš v kontexte

17 Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal. 18 A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com, 19 aby vy­hnal všet­kých tvojich ne­priateľov zp­red tvojej tvári, tak ako hovoril Hos­podin.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 A budeš činiť to, čo je spraved­livé a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby ti bolo dob­re, a aby si vošiel a zau­jal do dedičs­tva tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorú pri­sahal Hos­podin tvojim ot­com,

Evanjelický

18 Rob, čo je správ­ne a dob­ré v očiach Hos­podinových, aby sa ti dob­re vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dob­rej krajine, o ktorej Hos­podin pri­sahal tvojim ot­com,

Ekumenický

18 Rob len to, čo je správ­ne a dob­ré pred Hos­podinom, aby sa ti dob­re vodilo, keď pôj­deš ob­sadiť tú dob­rú krajinu, o ktorej Hos­podin tvojim ot­com pri­sahal,

Bible21

18 Čiň, co je v Hos­po­di­nových očích správné a dob­ré. Pak se ti po­ve­de dobře a ve­jdeš do té krásné země, kte­rou Hos­po­din s přísahou za­s­lí­bil tvým ot­cům, ob­sadíš ji