Roháček5. Mojžišova6,16

5. Mojžišova 6:16

Deuteronomium

Nebudete po­kúšať Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ste po­kúšali v Mas­se.


Verš v kontexte

15 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je sil­ný Bôh rev­nivý v tvojom strede, aby sa nezanietil hnev Hos­podina, tvoj­ho Boha, na teba a za­hladil by ťa s tvári zeme. 16 Nebudete po­kúšať Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ste po­kúšali v Mas­se. 17 Snažne budete os­tríhať pri­kázania Hos­podina, svoj­ho Boha, i jeho svedoc­tvá i jeho ustanovenia, ktoré ti pri­kázal.

späť na 5. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Nebudete po­kúšať Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ste po­kúšali v Mas­se.

Evanjelický

16 Ne­pokúšaj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste Ho po­kúšali v Mas­se.

Ekumenický

16 Ne­pokúšaj­te Hos­podina, svoj­ho Boha, ako ste ho po­kúšali v Masse.

Bible21

16 Ne­pokoušej­te Hos­po­di­na, svého Bo­ha, jako jste jej pokouše­li v Mas­se.