Roháček5. Mojžišova5,9

5. Mojžišova 5:9

Deuteronomium

Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som sil­ný Bôh rev­nivý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch ešte i na treťom i na štvr­tom pokolení tých, ktorí ma nenávidia,


Verš v kontexte

8 Ne­učiníš si rytiny nijakej podoby vecí, ktoré na nebi hore ani tých, ktoré na zemi dole, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. 9 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som sil­ný Bôh rev­nivý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch ešte i na treťom i na štvr­tom pokolení tých, ktorí ma nenávidia, 10 a činím milosť tisícim, tým, ktorí ma milujú a ktorí os­tríhajú moje pri­kázania.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hos­podin, tvoj Bôh, som sil­ný Bôh rev­nivý, ktorý navštevujem ne­právosť ot­cov na synoch ešte i na treťom i na štvr­tom pokolení tých, ktorí ma nenávidia,

Evanjelický

9 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh, Boh hor­liaci, ktorý tres­tám viny ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého po­kolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Ekumenický

9 Nebudeš sa im klaňať ani sa nedáš nimi zo­tročovať, lebo ja som Hos­podin, tvoj Boh. Boh žiar­livý, ktorý tres­tá viny ot­cov na synoch do tretieho i štvr­tého po­kolenia tých, čo ma nenávidia,

Bible21

9 Ne­klaň se jim a ne­s­luž jim, ne­boť já Hos­po­din, tvůj Bůh, jsem Bůh žár­livě mi­lu­jící. Trestám ne­pravost ot­ců na synech do třetího i čtvr­tého poko­lení těch, kdo mě nenávi­dí,