Roháček5. Mojžišova5,30

5. Mojžišova 5:30

Deuteronomium

Idi, po­vedz im: Na­vráťte sa do svojich stánov!


Verš v kontexte

29 Oj, aby mali také srdce, jako toto, aby sa ma báli a aby os­tríhali všet­ky moje pri­kázania po všet­ky dni, aby im bolo dob­re aj ich synom na veky! 30 Idi, po­vedz im: Na­vráťte sa do svojich stánov! 31 A ty stoj tu pri mne, a budem ti hovoriť všet­ky pri­kázania a ustanovenia a súdy, ktorým ich budeš učiť, aby ich činili v zemi, ktorú im ja dám, aby ju zau­jali dedične.

späť na 5. Mojžišova, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 Idi, po­vedz im: Na­vráťte sa do svojich stánov!

Evanjelický

30 Choď a po­vedz im: Vráťte sa do svojich stanov!

Ekumenický

30 Choď a po­vedz im: Vráťte sa do svojich stanov.

Bible21

30 Jdi a řekni jim, ať se vrátí ke svým stanům.