Roháček5. Mojžišova32,52

5. Mojžišova 32:52

Deuteronomium

Lebo síce uvidíš zem pred sebou, ale ta ne­voj­deš, do zeme, ktorú ja dám synom Iz­raelovým.


Verš v kontexte

50 A zo­mri na vr­chu, na ktorý ideš, a buď pri­pojený ku svoj­mu ľudu, tak ako zo­mrel Áron, tvoj brat, na vr­chu Hore a bol pri­pojený ku svoj­mu ľudu, 51 pre­tože ste sa pre­hrešili proti mne medzi syn­mi Iz­raelovými pri vodách sváru v Kádeši na púšti Tsin, pre­tože ste ma ne­pos­vätili medzi syn­mi Iz­raelovými. 52 Lebo síce uvidíš zem pred sebou, ale ta ne­voj­deš, do zeme, ktorú ja dám synom Iz­raelovým.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

52 Lebo síce uvidíš zem pred sebou, ale ta ne­voj­deš, do zeme, ktorú ja dám synom Iz­raelovým.

Evanjelický

52 Krajinu pred sebou uvidíš, ale do krajiny, ktorú dávam Iz­rael­com, ne­vs­túpiš.

Ekumenický

52 Krajinu, ktorú máš pred sebou, síce uzrieš, ale do krajiny, ktorú dávam Iz­raelitom, ne­voj­deš.

Bible21

52 Ano, spatříš tu zemi před se­bou, ale ne­ve­jdeš tam. Do země, kte­rou dávám synům Iz­rae­le, nevkročíš.“