Roháček5. Mojžišova32,43

5. Mojžišova 32:43

Deuteronomium

Veseľte sa, národy, s jeho ľudom, lebo po­mstí krv svojich služob­níkov a vráti po­mstu svojim protiv­níkom a po­kryje h­riech svojej zeme i svojho ľudu.


Verš v kontexte

42 Opojím svoje strely kr­vou, a môj meč bude žrať mäso; opojím ich krvou za­bitého i zajatého, z buj­no­vlasej hlavy ne­priateľa. 43 Veseľte sa, národy, s jeho ľudom, lebo po­mstí krv svojich služob­níkov a vráti po­mstu svojim protiv­níkom a po­kryje h­riech svojej zeme i svojho ľudu. 44 Po­tom prišiel Mojžiš a hovoril všet­ky slová tej pies­ne v uši ľudu, on i Hozeáš, syn Núnov.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

43 Veseľte sa, národy, s jeho ľudom, lebo po­mstí krv svojich služob­níkov a vráti po­mstu svojim protiv­níkom a po­kryje h­riech svojej zeme i svojho ľudu.

Evanjelický

43 Národy, veleb­te Jeho ľud, lebo On po­mstí krv svojich sluhov, po­mstou od­platí svojim protiv­níkom a zem svoj­ho ľudu zbaví hriechu!

Ekumenický

43 Národy, plesaj­te nad jeho ľudom, veď Hos­podin po­mstí krv svojich služob­níkov, po­mstou od­platí protiv­níkom a svoju zem i svoj ľud zbaví hriechu.

Bible21

43 Jásej­te, náro­dy, tak jako jeho lid! On jis­tě po­mstí krev služebníků svých, vykoná po­mstu nad svý­mi protivníky, od krve očis­tí svou zem i lid.