Roháček5. Mojžišova32,41

5. Mojžišova 32:41

Deuteronomium

Ak na­brúsim lesk svoj­ho meča, a moja ruka sa chytí súdu, vrátim po­mstu svojim protiv­níkom, a tým, ktorí ma nenávidia, za­platím.


Verš v kontexte

40 Lebo po­z­dvihujem svoju ruku k nebesiam a hovorím: Ako že ja žijem na veky! 41 Ak na­brúsim lesk svoj­ho meča, a moja ruka sa chytí súdu, vrátim po­mstu svojim protiv­níkom, a tým, ktorí ma nenávidia, za­platím. 42 Opojím svoje strely kr­vou, a môj meč bude žrať mäso; opojím ich krvou za­bitého i zajatého, z buj­no­vlasej hlavy ne­priateľa.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

41 Ak na­brúsim lesk svoj­ho meča, a moja ruka sa chytí súdu, vrátim po­mstu svojim protiv­níkom, a tým, ktorí ma nenávidia, za­platím.

Evanjelický

41 Keď na­brúsim svoj blýs­kavý meč a moja ruka chopí sa súdu, po­mstou od­platím svojim protiv­níkom a od­platím tým, čo ma nenávidia.

Ekumenický

41 Keď na­brúsim svoj blýs­kavý meč a moja ruka sa chopí súdu, po­mstu ob­rátim na svojich protiv­níkov, od­platím tým, čo ma nenávidia.

Bible21

41 jakmi­le čepel svého meče zostřím, má ruka právo uchopí! Vykonám po­mstu nad svý­mi nepřáteli, těm, kdo mě nenávi­dí, odplatím.