Roháček5. Mojžišova32,36

5. Mojžišova 32:36

Deuteronomium

Lebo Hos­podin bude súdiť svoj ľud, a uľúti sa mu nad jeho služob­ník­mi, keď uvidí, že ta išla ich po­moc­ná ruka, a že ne­pozos­táva iba za­vrený a opus­tený.


Verš v kontexte

35 Moja je po­msta i od­plata, hotová na čas, keď klesne ich noha. Lebo je blízko deň ich záhuby, a spiecha, čo im je pri­hotovené. 36 Lebo Hos­podin bude súdiť svoj ľud, a uľúti sa mu nad jeho služob­ník­mi, keď uvidí, že ta išla ich po­moc­ná ruka, a že ne­pozos­táva iba za­vrený a opus­tený. 37 A po­vie: Kdeže ich bohovia, skala, ku ktorej sa utiekali?

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

36 Lebo Hos­podin bude súdiť svoj ľud, a uľúti sa mu nad jeho služob­ník­mi, keď uvidí, že ta išla ich po­moc­ná ruka, a že ne­pozos­táva iba za­vrený a opus­tený.

Evanjelický

36 Lebo Hos­podin zais­tí práva svoj­mu ľudu a zľutuje sa nad svojimi služob­ník­mi. Keď uvidí, že stratila sa sila a chráneným i nech­ráneným je koniec,

Ekumenický

36 Hos­podin ob­háji svoj ľud, nad svojimi služob­ník­mi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobod­ní sú v koncoch,

Bible21

36 Ano, Hos­po­din bude svůj lid há­ji­ta nad svý­mi služebníky se slituje, až uvi­dí, že už je opusti­ly síly, s pánem i kmánem že ko­nec je.