Roháček5. Mojžišova32,28

5. Mojžišova 32:28

Deuteronomium

Lebo sú národom, ktorý hynie čo do múd­rej rady, a niet v nich roz­um­nos­ti.


Verš v kontexte

27 Keby som sa ne­obával zloby ne­priateľa, že bude popudzovať -, aby vidiac to ich protiv­níci ne­vyložili si to vo svojej pýche zle a ne­povedali: Naša vy­výšená ruka to bola, a nie Hos­podin vy­konal všet­ko toto. 28 Lebo sú národom, ktorý hynie čo do múd­rej rady, a niet v nich roz­um­nos­ti. 29 Oj, aby boli múd­ri, aby to po­chopili, aby porozumeli tomu, čo bude s nimi po­tom!

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo sú národom, ktorý hynie čo do múd­rej rady, a niet v nich roz­um­nos­ti.

Evanjelický

28 Lebo sú bez­rad­ným národom a niet v nich chápavos­ti.

Ekumenický

28 Je to národ bez­rad­ný, chýba mu súd­nosť.

Bible21

28 Ten národ úplně ztra­til soudnost, docela cizí je mu ro­zum­nost.