Roháček5. Mojžišova32,24

5. Mojžišova 32:24

Deuteronomium

Civieť budú hladom a žraní budú pálčivým neduhom a hor­kým morom; pošlem na nich zub divých šeliem, s jedom plazov, ktorí sa plazia v prachu.


Verš v kontexte

23 Na­hromadím na nich zlých vecí, vy­strieľam na nich všet­ky svoje strely. 24 Civieť budú hladom a žraní budú pálčivým neduhom a hor­kým morom; pošlem na nich zub divých šeliem, s jedom plazov, ktorí sa plazia v prachu. 25 Von­ku bude sirotiť meč a v­nút­ri v príbyt­koch, bude hubiť strach, i mláden­ca i pan­nu, dieťa, požívajúce pr­sia, so šedivým mužom.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

24 Civieť budú hladom a žraní budú pálčivým neduhom a hor­kým morom; pošlem na nich zub divých šeliem, s jedom plazov, ktorí sa plazia v prachu.

Evanjelický

24 na hladom zo­slab­nutých a zožieraných nákazou a jedovatým morom; i zuby šeliem pošlem na nich i s jedom v prachu sa plaziacich hadov.

Ekumenický

24 budú umierať hladom, hynúť nákazou a zhub­nou horúčkou. Pus­tím na nich dravú zver, usmr­tí ich hadí jed.

Bible21

24 Hla­dem až bu­dou vy­síleni, ho­rečkou strá­venii mo­rem urputným, pak na ně pošlu zuby šelem, v pra­chu je po­tká hadí jed!