Roháček5. Mojžišova32,18

5. Mojžišova 32:18

Deuteronomium

Skalu, ktorá ťa splodila, si zaned­bal a za­budol si na sil­ného Boha, ktorý ťa sfor­moval.


Verš v kontexte

17 Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých ne­znali, novým, k­torí prišli z blíz­ka, ktorých sa nebáli vaši ot­covia. 18 Skalu, ktorá ťa splodila, si zaned­bal a za­budol si na sil­ného Boha, ktorý ťa sfor­moval. 19 Keď to videl Hos­podin, za­vr­hol s opov­ržením pre popudzovanie svojich synov a svojich dcér.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

18 Skalu, ktorá ťa splodila, si zaned­bal a za­budol si na sil­ného Boha, ktorý ťa sfor­moval.

Evanjelický

18 Zaned­bal si Skalu, ktorá ťa zrodila, za­budol si na Boha, ktorý ťa splodil.

Ekumenický

18 Zaned­bával si Skalu, ktorá ťa splodila, za­budol si na Boha, ktorý ťa zrodil.

Bible21

18 Zbavil ses Skály, která zplo­di­la tě, na Bo­ha, svého ro­diče, jsi za­po­mněl.