Roháček5. Mojžišova32,17

5. Mojžišova 32:17

Deuteronomium

Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých ne­znali, novým, k­torí prišli z blíz­ka, ktorých sa nebáli vaši ot­covia.


Verš v kontexte

16 Popudzovali ho k žiar­livos­ti cudzími bohmi, ohav­nosťami ho popudzovali k hnevu. 17 Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých ne­znali, novým, k­torí prišli z blíz­ka, ktorých sa nebáli vaši ot­covia. 18 Skalu, ktorá ťa splodila, si zaned­bal a za­budol si na sil­ného Boha, ktorý ťa sfor­moval.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

17 Obetovali démonom, nie Bohu, bohom, ktorých ne­znali, novým, k­torí prišli z blíz­ka, ktorých sa nebáli vaši ot­covia.

Evanjelický

17 Obetovali démonom, ktorí nie sú Bohom, božs­tvám, ktoré ne­poz­nali, novým božs­tvám, ktoré nedáv­no prišli, ktorých sa vaši ot­covia nebáli.

Ekumenický

17 Obetovali démonom, čo nie sú Boh, bohom, ktorých ne­poz­nali, bohom, ktorí nedáv­no po­vs­tali, ktorých sa vaši ot­covia nebáli.

Bible21

17 Obětova­li ďáblům, a ne Bohu, těm novým bo­hům, jež nikdy neznali, těm, co až ne­dávno se ob­jevi­li – vaši ot­cové je nemě­li!