Roháček5. Mojžišova32,14

5. Mojžišova 32:14

Deuteronomium

mas­lo od kráv a mlieko od drob­ného stáda, s tukom jah­niat baranov z Bázana a koz­lov, s tukom pšeničného jad­ra, a pil si krv hroz­na peniacu.


Verš v kontexte

13 Dal mu jaz­diť po vy­sokých mies­tach zeme, a jedol úrody polí; dal mu ssať med zo skaly a olej z tvr­dého kameňa,l 14 mas­lo od kráv a mlieko od drob­ného stáda, s tukom jah­niat baranov z Bázana a koz­lov, s tukom pšeničného jad­ra, a pil si krv hroz­na peniacu. 15 No, keď stučnel Ješurún, kop­nul. Stučnel si, stls­tol si, vy­pásol si sa. A tak opus­til Boha, ktorý ho učinil, a znevážil si skaly svoj­ho spasenia.

späť na 5. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

14 mas­lo od kráv a mlieko od drob­ného stáda, s tukom jah­niat baranov z Bázana a koz­lov, s tukom pšeničného jad­ra, a pil si krv hroz­na peniacu.

Evanjelický

14 krav­ské mas­lo a ovčie mlieko spolu s tukom jah­niat, bášán­skych baranov a koz­lov a naj­lepším pšeničným zrnom: a pil si šumiacu krv hroz­na.

Ekumenický

14 krav­ské mas­lo, ovčie a kozie mlieko spolu s tukom jah­niat, bášan­ských baranov a capov. Sýtil ho naj­lepším pšeničným zrnom, pil vzác­ne víno, šťavu hroz­na.

Bible21

14 smet­a­nou od krav i mlékem koz. Těmi nej­lepší­mi jehňa­ty je sytil, berany i koz­ly z Bášanu, pšeničnou mou­kou nejvybranější; i víno rudých hroz­nů směl jsi pít!