Roháček5. Mojžišova3,29

5. Mojžišova 3:29

Deuteronomium

A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.


Verš v kontexte

27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána. 28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš. 29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 A bývali sme v doline na­proti Bét-pe­oru.

Evanjelický

29 Zo­stali sme teda v údolí na­proti Bét-Peóru.

Ekumenický

29 Zo­stali sme v údolí na­proti Bét-Peóru.

Bible21

29 A tak jsme zůsta­li v roklině na­pro­ti Bet-pe­o­ru.