Roháček5. Mojžišova3,27

5. Mojžišova 3:27

Deuteronomium

Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána.


Verš v kontexte

26 Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom. 27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána. 28 Ale pri­káž Jozu­ovi, čo má robiť, a po­sil­ni ho a po­smeľ ho, lebo on poj­de pred tým­to ľudom a on im roz­delí do dedičs­tva zem, ktorú uvidíš.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána.

Evanjelický

27 Vy­j­di na vr­chol Pis­gy a po­zri sa na západ i na sever, na juh i na východ, a roz­hliad­ni sa vlast­nými očami, lebo ne­prej­deš cez ten­to Jor­dán!

Ekumenický

27 Vy­stúp na vr­chol Pis­gy a roz­hliad­ni sa na západ, na sever, na juh a na východ! Dob­re sa roz­hliad­ni! Jor­dán už ne­prek­ročíš.

Bible21

27 Vy­stup na vr­chol Pisgy a po­zvedni oči na západ, na se­ver, na jih a na východ. Podívej se dobře, ne­boť ten­to Jordán ne­přejdeš.