Roháček5. Mojžišova3,26

5. Mojžišova 3:26

Deuteronomium

Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom.


Verš v kontexte

25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon! 26 Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom. 27 Vy­j­di hore na temeno ­vr­chu Pizga a po­z­dvih­ni svoje oči k moru, na západ, i na sever, na juh i na východ a vidz svojimi očima, lebo ne­prej­deš tohoto Jor­dána.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom.

Evanjelický

26 Ale Hos­podin sa roz­hneval na mňa pre vás; ne­vys­lyšal ma, ale mi riekol: Do­sť máš! Nehovor mi viac o tom!

Ekumenický

26 Hos­podin sa však na mňa roz­hneval pre vás a ne­vypočul ma. Hos­podin mi po­vedal: Do­siahol si už do­sť, viac mi o tom nehovor!

Bible21

26 Hos­po­din se ale na mě kvů­li vám hněval, a tak mě ne­vy­s­lyšel. „To stačí!“ ře­kl mi. „Už o tom se mnou ne­mluv.