Roháček5. Mojžišova3,24

5. Mojžišova 3:24

Deuteronomium

Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?!


Verš v kontexte

23 Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som: 24 Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?! 25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon!

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

24 Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?!

Evanjelický

24 Hos­podine, Pane, začal si ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť i svoju pre­moc­nú ruku. Veď kde na nebi alebo na zemi je božs­tvo, čo by moh­lo konať také skut­ky a moc­né činy, ako sú tvoje?

Ekumenický

24 Pán, Hos­podin, ty si začal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju moc­nú ruku. Veď či je ešte nie­kde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by do­kázal konať také skut­ky a moc­né činy, ako sú tvoje?

Bible21

24 „Hos­po­di­ne, Pane můj, za­čal jsi své­mu služební­kovi ukazovat svou ve­likost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal či­ny podobné tvým?