Roháček5. Mojžišova3,22

5. Mojžišova 3:22

Deuteronomium

Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás.


Verš v kontexte

21 A Jozu­ovi som pri­kázal toho času po­vediac: Tvoje oči videly všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, tým­to dvom kráľom: tak učiní Hos­podin všet­kým kráľov­stvám, do ktorých poj­deš, ta na druhú stranu. 22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás. 23 Toho času som vrúc­ne prosil Hos­podina o milosť a po­vedal som:

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Bôh, je s vami; on bojuje za vás.

Evanjelický

22 Neboj­te sa ich, lebo Hos­podin, váš Boh, sám bojuje za vás!

Ekumenický

22 Neboj­te sa ich, lebo sám Hos­podin, váš Boh, bojuje za vás.

Bible21

22 Ne­boj­te se jich. Hos­po­din, váš Bůh, bo­juje za vás!“