Roháček5. Mojžišova3,2

5. Mojžišova 3:2

Deuteronomium

A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone.


Verš v kontexte

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei. 2 A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone. 3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone.

Evanjelický

2 Vtedy mi riekol Hos­podin: Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk, i všetok jeho ľud i jeho krajinu! Nalož s ním cel­kom tak, ako si naložil s amorej­ským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne!

Ekumenický

2 Hos­podin mi však po­vedal: Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchonom, ktorý býval v Chešbóne.

Bible21

2 Hos­po­din mi ře­kl: „Ne­boj se ho! Vy­dal jsem ho s ce­lým jeho li­dem i s jeho zemí do tvých ru­kou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emo­rej­ským králem Si­cho­nem, sídlícím v Chešbonu.“