Roháček5. Mojžišova3,1

5. Mojžišova 3:1

Deuteronomium

Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei.


Verš v kontexte

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei. 2 A Hos­podin mi riekol: Neboj sa ho, lebo som ho vydal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu, jako si učinil Síchonovi, amorej­skému kráľovi, ktorý býval v Chešbone. 3 A Hos­podin, náš Bôh, vydal do našej ruky aj Óga, kráľa Bázana, i všetok jeho ľud, a bili sme ho, až mu nezos­tal ni­kto nažive.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom ob­rátiac sa išli sme hore ces­tou do Bázana. Tu vyšiel proti nám Óg, kráľ Bázana, on i všetok jeho ľud, do boja do Ed­rei.

Evanjelický

1 Keď sme sa ob­rátili a vy­stupovali smerom k Bášánu, vy­šiel proti nám do boja k Ed­rei bášán­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom.

Ekumenický

1 Po­tom sme sa ob­rátili a vy­stupovali sme bášan­skou ces­tou. Bášan­ský kráľ Óg so všet­kým svojím ľudom vy­šiel proti nám do boja k Edrei.

Bible21

1 Po­tom jsme se ob­rá­ti­li a vy­da­li se vzhů­ru cestou k Bášanu. Bášan­ský král Og pro­ti nám s ce­lým svým li­dem vy­táhl do boje u Ed­rei.