Roháček5. Mojžišova28,66

5. Mojžišova 28:66

Deuteronomium

A tvoj život ti bude visieť na nit­ke pred tebou, a budeš sa strachovať vod­ne i vnoci. A nik­de nebudeš is­tý svoj­ho života.


Verš v kontexte

65 A medzi tými národami nebudeš mať od­dychu, ani tvoja noha nebude mať miesta, kde by si od­počinula. A tam ti dá Hos­podin ľakavé srd­ce, umd­lenosť očí a trúch­livé hynutie duše. 66 A tvoj život ti bude visieť na nit­ke pred tebou, a budeš sa strachovať vod­ne i vnoci. A nik­de nebudeš is­tý svoj­ho života. 67 Ráno po­vieš: Keby len už bol večer! A večer po­vieš: Keby len už bolo ráno! pre strach svojeho srd­ca, ktorým sa budeš strachovať, a pre to, čo budú vidieť tvoje oči, na čo sa budeš musieť dívať.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

66 A tvoj život ti bude visieť na nit­ke pred tebou, a budeš sa strachovať vod­ne i vnoci. A nik­de nebudeš is­tý svoj­ho života.

Evanjelický

66 Tvoj život pred tebou bude visieť na vlás­ku, a budeš sa báť v noci i vo dne, a nebudeš si is­tý ani svojím životom.

Ekumenický

66 Tvoj život bude visieť na vlás­ku, v noci i vo dne budeš prežívať úz­kos­ti a nebudeš si is­tý životom.

Bible21

66 Tvůj život bude stále viset na vlás­ku, v noci i ve dne se bu­deš strachovat, nikdy si ne­bu­deš jis­tý živo­tem!