Roháček5. Mojžišova26,8

5. Mojžišova 26:8

Deuteronomium

A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi.


Verš v kontexte

7 A keď sme kričali na Hos­podina, Boha svojich ot­cov, Hos­podin uslyšal náš hlas, videl naše trápenie, našu úmor­nú prácu a náš útisk. 8 A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi. 9 A do­viedol nás na toto mies­to a dal nám túto zem, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

8 A Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom a veľkým strachom, znameniami a zá­zrak­mi.

Evanjelický

8 Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, s veľkou hrôzou a so znameniami a zá­zrak­mi.

Ekumenický

8 Hos­podin nás vy­viedol z Egypta moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, úžas­nými div­mi, znameniami a zá­zrak­mi.

Bible21

8 a vy­ve­dl nás z Egyp­ta mo­cnou ru­kou a vztaženou paží, ve ve­liké hrůze, upro­střed zna­mení a zá­zraků.