Roháček5. Mojžišova26,4

5. Mojžišova 26:4

Deuteronomium

A kňaz vez­me koš z tvojej ruky a po­staví ho pred ol­tárom Hos­podina, tvoj­ho Boha.


Verš v kontexte

3 Tak prijdeš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch, a po­vieš mu: Vy­znávam dnes Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, že som prišiel do zeme, o ktorej pri­sahal Hos­podin našim ot­com, že nám ju dá. 4 A kňaz vez­me koš z tvojej ruky a po­staví ho pred ol­tárom Hos­podina, tvoj­ho Boha. 5 A od­povieš a riek­neš pred Hos­podinom, svojím Bohom: Môj otec bol Aramejec na zhynutí, ktorý od­išiel dolu do Egyp­ta po­hos­tínil tam zpr­vu iba v počte nie­koľko málo duší a stal sa tam veľkým národom moc­ným a mnohým čo do počtu.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

4 A kňaz vez­me koš z tvojej ruky a po­staví ho pred ol­tárom Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Evanjelický

4 Vtedy kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Ekumenický

4 Po­tom kňaz vez­me kôš z tvojej ruky a položí ho pred ol­tár Hos­podina, tvoj­ho Boha.

Bible21

4 Kněz od tebe nůši při­jme a po­staví ji před ol­tář Hos­po­di­na, tvého Bo­ha.