Roháček5. Mojžišova26,1

5. Mojžišova 26:1

Deuteronomium

A stane sa, keď voj­deš do zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, keď ju zauj­meš dedične a budeš bývať v nej,


Verš v kontexte

1 A stane sa, keď voj­deš do zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, keď ju zauj­meš dedične a budeš bývať v nej, 2 že vez­meš z pr­votiny všet­kých plodov pôdy a donesieš v obeť zo svojej zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, a vložiac do koša poj­deš na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno. 3 Tak prijdeš ku kňazovi, ktorý bude v tých dňoch, a po­vieš mu: Vy­znávam dnes Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, že som prišiel do zeme, o ktorej pri­sahal Hos­podin našim ot­com, že nám ju dá.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

1 A stane sa, keď voj­deš do zeme, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičs­tva, keď ju zauj­meš dedične a budeš bývať v nej,

Evanjelický

1 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin do vlast­níc­tva, za­berieš ju a budeš bývať v nej,

Ekumenický

1 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do vlast­níc­tva, ob­sadíš ju a budeš v nej bývať,

Bible21

1 Až při­jdeš do země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví, ovládneš ji a usadíš se v ní,