Roháček5. Mojžišova25,8

5. Mojžišova 25:8

Deuteronomium

Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať,


Verš v kontexte

7 Ale keby nech­cel človek vziať si svoju švag­rinú-vdovu za ženu, vtedy odíde jeho švag­riná hore ku bráne ku starším a po­vie: Brat môj­ho zo­mrelého muža nech­ce vzbudiť svoj­mu bratovi meno v Iz­raelovi, nech­ce si ma vziať za ženu podľa švag­rov­ského práva. 8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať, 9 pri­stúpi k nemu jeho švag­riná-vdova pred očami starších, sozuje jeho obuv s jeho nohy a na­pľuje mu do tvári, od­povie a riek­ne: Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje domu svoj­ho brata.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy ho za­volajú starší jeho mes­ta a budú s ním hovoriť. A keby stojac po­vedal: Nech­cem si ju vziať,

Evanjelický

8 Vtedy nech ho starší mes­ta pred­volajú a pre­hovoria s ním. Keď však po­vs­tane a pre­hlási: Nech­cem si ju vziať!

Ekumenický

8 Vtedy ho starší mes­ta pred­volajú a po­hovoria si s ním. Keď vstane a vy­hlási, že si ju nech­ce vziať,

Bible21

8 Stařeši­nové měs­ta jej tedy před­vo­lají a pro­mluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: „Ne­chci si ji vzít“,