Roháček5. Mojžišova25,3

5. Mojžišova 25:3

Deuteronomium

Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima.


Verš v kontexte

2 A keby vin­ník za­slúžil bit­ku, vtedy roz­káže sud­ca ho položiť a dá ho biť pred sebou, podľa veľkos­ti jeho viny, is­tým počtom úderov. 3 Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima. 4 Nezaviažeš volu úst, keď mláti.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

3 Štyrid­sať ráz ho dá uderiť; ne­pridá, aby snáď, keby ho dal biť nad to, pri­mnohými úder­mi, nebol po­tupený tvoj brat pred tvojimi očima.

Evanjelický

3 Môže ho dať ud­rieť štyrid­saťk­rát, nie viac; ak by ho dal biť navyše, tvoj brat by bol po­tupený pred tvojím zrakom.

Ekumenický

3 Môže ho od­súdiť na štyrid­sať úderov, no viac mu ne­smie dať, lebo keby ich do­stal viac, tvoj brat by bol po­tupený pred tebou.

Bible21

3 Ne­chá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdy­by to­tiž tvůj bra­tr do­stal při bičování více ran, byl by před te­bou zne­vážen.