Roháček5. Mojžišova25,17

5. Mojžišova 25:17

Deuteronomium

Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta,


Verš v kontexte

16 Lebo ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha, je každý, kto to robí, každý, kto robí ne­právosť. 17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, 18 že vy­šiel proti tebe na ces­te a po­bil všet­kých za­dných v tvojom tábore utrmácaných, idúcich za tebou, kým si ty bol ustatý a zomd­lený, a nebál sa Boha.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

17 Pamätať budeš na to, čo ti urobil Amalech na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta,

Evanjelický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálék na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egyp­ta,

Ekumenický

17 Pamätaj, čo ti vy­konal Amálek na ces­te, keď ste vy­chádzali z Egypta,

Bible21

17 Pa­ma­tuj, co ti pro­ve­dl Amalek na vaší cestě z Egyp­ta: