Roháček5. Mojžišova25,15

5. Mojžišova 25:15

Deuteronomium

Závažie budeš mať ú­pl­né a spraved­livé, aj efu budeš mať ú­pl­nú a spraved­livú, aby sa predĺžily tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

14 Nebudeš mať vo svojom dome rôz­nej efy, väčšej a menšej. 15 Závažie budeš mať ú­pl­né a spraved­livé, aj efu budeš mať ú­pl­nú a spraved­livú, aby sa predĺžily tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh. 16 Lebo ohav­nosťou Hos­podina, tvoj­ho Boha, je každý, kto to robí, každý, kto robí ne­právosť.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

15 Závažie budeš mať ú­pl­né a spraved­livé, aj efu budeš mať ú­pl­nú a spraved­livú, aby sa predĺžily tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

15 Závažia maj pres­né a správ­ne; éfu maj pres­nú a správ­nu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.

Ekumenický

15 Závažie maj pres­né a správ­ne, aj éfu maj pres­nú a správ­nu, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh.

Bible21

15 Měj na­prosto po­ctivé závaží a na­prosto po­ctivou mí­ru. Pak bu­deš dlouho živ na ze­mi, kte­rou ti dává Hos­po­din, tvůj Bůh.