Roháček5. Mojžišova23,9

5. Mojžišova 23:9

Deuteronomium

Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci.


Verš v kontexte

8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 9 Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci. 10 Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci.

Evanjelický

9 Deti, ktoré sa im narodia v treťom po­kolení, smú vstúpiť do zhromaždenia Hos­podinov­ho.

Ekumenický

9 Deti z ich tretieho po­kolenia smú voj­sť na Hos­podinovo zhromaždenie.

Bible21

9 Po­tom­ci, kteří se jim na­rodí ve třetím poko­lení, smí vejít do Hos­po­di­nova shro­máždění.