Roháček5. Mojžišova23,8

5. Mojžišova 23:8

Deuteronomium

Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

7 Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi. 8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 9 Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

Evanjelický

8 Ne­maj v ošk­livos­ti Edóm­ca, lebo ti je bratom. Ne­maj v ošk­livos­ti Egypťana, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.

Ekumenický

8 Necíť od­por k Edómčanovi, lebo je tvoj brat. Ne­maj od­por k Egypťanovi, lebo si býval v jeho krajine ako cudzinec.

Bible21

8 Edom­ských se však ne­straň – vž­dyť jsou to tvo­ji příbuzní. Ne­straň se ani Egypťanů – vž­dyť jsi v je­jich zemi žil jako přis­těhovalec.