Roháček5. Mojžišova23,7

5. Mojžišova 23:7

Deuteronomium

Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi.


Verš v kontexte

6 Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky. 7 Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi. 8 Synovia, ktorí sa im zrodia, ich tretie po­kolenie už voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

7 Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi.

Evanjelický

7 Ne­snaž sa o ich po­koj a dob­ro po všet­ky svoje dni až naveky.

Ekumenický

7 Ni­kdy, kým budeš žiť, ne­usiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blaho­byt.

Bible21

7 Po všech­ny své dny nikdy ne­bu­deš usi­lovat o mír s nimi ani o je­jich pro­spěch.