Roháček5. Mojžišova23,6

5. Mojžišova 23:6

Deuteronomium

Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky.


Verš v kontexte

5 Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh. 6 Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky. 7 Nebudeš si ošk­liviť Edomeja, lebo je tvoj brat. Nebudeš si ošk­liviť Egypťana, lebo si bol po­hos­tínom v jeho zemi.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

6 Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky.

Evanjelický

6 Avšak Hos­podin, tvoj Boh, nech­cel vy­slyšať Bileáma a Hos­podin, tvoj Boh, ob­rátil kliat­bu na požeh­nanie, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa miloval.

Ekumenický

6 Lenže Hos­podin, tvoj Boh, nech­cel vy­počuť Bileáma. Hos­podin, tvoj Boh, zmenil totiž kliat­bu na požeh­nanie, lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa miloval.

Bible21

6 (Hos­po­din, tvůj Bůh, ovšem odmí­tl Balaá­ma vy­s­lyšet. Z lás­ky k to­bě ob­rá­til Hos­po­din, tvůj Bůh, klet­bu v požeh­nání.)