Roháček5. Mojžišova23,5

5. Mojžišova 23:5

Deuteronomium

Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh.


Verš v kontexte

4 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a s vodou na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, a pre­to, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Be­orov­ho, z Petora v Aramej­skom Medzirieči, aby ťa pre­klial. 5 Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh. 6 Nebudeš hľadať ich po­koja ani ich dob­rého po všet­ky svoje dni až na veky.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

5 Avšak Hos­podin, tvoj Bôh, nech­cel počuť Baláma, ale Hos­podin, tvoj Bôh, ti ob­rátil jeho kliatbu na požeh­nanie, lebo ťa miloval Hos­podin, tvoj Bôh.

Evanjelický

5 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste šli z Egyp­ta, a pre­tože najali proti tebe Bileáma, syna Beórov­ho z Petoru v mezopotám­skej Sýrii, aby ťa pre­klial.

Ekumenický

5 lebo vám ne­vyšli v ústrety s chlebom a vodou na ces­te, keď ste vy­šli z Egypta, ako aj pre­to, že v Aram-Na­harajime najali proti vám Bileáma, syna Beóra z Petoru, aby ťa pre­klial.

Bible21

5 pro­tože vám ne­vy­š­li na­pro­ti s chle­bem a vodou, když jste táh­li z Egyp­ta. Namísto toho si na tebe naja­li Be­o­rova syna Balaá­ma z Peto­ru v me­zopo­tam­ském Ara­mu, aby tě pro­klel.