Roháček5. Mojžišova23,24

5. Mojžišova 23:24

Deuteronomium

Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby.


Verš v kontexte

23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami. 24 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby. 25 Keď voj­deš do stojaceho obilia svoj­ho blížneho, keď budeš chcieť, na­tr­háš si klasov svojou rukou, ale sa nezaženieš na obilie svoj­ho blížneho kosákom.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

24 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby.

Evanjelický

24 Avšak usilov­ne za­chovávaj, čo vy­šlo z tvojich úst, a splň, čo si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ako dob­rovoľnú obeť, ako si to vy­riekol vlast­nými ús­tami.

Ekumenický

24 Čo vy­šlo z tvojich úst, do­drž a splň sľub, čo si dob­rovoľne dal Hos­podinovi, svoj­mu Bohu — sľub, ktorý si vy­slovil svojimi ús­tami.

Bible21

24 Co vy­šlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastní­mi ús­ty dob­rovolně slí­bil Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, to vy­ko­nej.