Roháček5. Mojžišova23,23

5. Mojžišova 23:23

Deuteronomium

No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami.


Verš v kontexte

22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu. 23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami. 24 Keď voj­deš do vinice svoj­ho blížneho, naješ sa hroz­na, koľko sa ti bude ľúbiť, do sýtos­ti, ale nedáš do svojej nádoby.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami.

Evanjelický

23 Ak sa zdržíš sľubovania, nebudeš mať hriech.

Ekumenický

23 Ak nebudeš sľubovať, ne­zhrešíš.

Bible21

23 Zdržet se sli­bu však není žádný hřích.