Roháček5. Mojžišova23,22

5. Mojžišova 23:22

Deuteronomium

Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu.


Verš v kontexte

21 Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech. 22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu. 23 No, to, čo vy­šlo z tvojich rtov, budeš os­tríhať, a učiníš tak, ako si sľúbil Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, dob­rovoľne to, čo si vravel svojimi ús­tami.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu.

Evanjelický

22 Ak dáš sľub Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­meškaj ho spl­niť, lebo ťa Hos­podin, tvoj Boh, určite vez­me na zod­poved­nosť a budeš mať hriech.

Ekumenický

22 Ak dáš sľub Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, ne­meškaj ho spl­niť, lebo Hos­podin, tvoj Boh, to bude určite od teba žiadať, inak by si mal hriech.

Bible21

22 Pokud Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, něco slíbíš, ne­o­tá­lej to splnit. Hos­po­din, tvůj Bůh, to od tebe roz­hodně očekává, a tak bys měl hřích.