Roháček5. Mojžišova23,21

5. Mojžišova 23:21

Deuteronomium

Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech.


Verš v kontexte

20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 21 Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech. 22 Ale keď nebudeš sľubovať, nebude na tebe hriechu.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

21 Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech.

Evanjelický

21 Cudzin­covi smieš požičať na úrok, ale svoj­mu bratovi nedávaj na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Boh, pri každom konaní v krajine, ktorú ideš za­brať.

Ekumenický

21 Cudzin­covi smieš požičať na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­smieš požičať na úrok, aby ťa požeh­nával Hos­podin, tvoj Boh, pri všet­kom, na čo priložíš svoju ruku v krajine, ktorú máš ob­sadiť.

Bible21

21 Cizin­ci smíš půjčit na úrok, ale své­mu brat­ru půjč bez úroku. Hos­po­din, tvůj Bůh, ti pak požeh­ná ve všem, k če­mu při­ložíš ruku v ze­mi, kte­rou jdeš ob­sa­dit.