Roháček5. Mojžišova23,20

5. Mojžišova 23:20

Deuteronomium

Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.


Verš v kontexte

19 Ne­požičiaš svoj­mu bratovi na úrok, úrok od peňazí, úrok od pokrmu ani na úrok od nijakej veci, ktorá sa požičiava na úrok. 20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva. 21 Keď sľúbiš Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, sľub, bez od­kladu ho spl­níš tak, ako si sľúbil; lebo is­tot­ne by to vy­hľadal Hos­podin, tvoj Bôh, od teba, a bol by na tebe hriech.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

20 Cudziemu požičiaš na úrok, ale svoj­mu bratovi ne­požičiaš na úrok, aby ťa požeh­nal Hos­podin, tvoj Bôh, vo všet­kom, na čo siah­ne tvoja ruka na zemi, do ktorej ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva.

Evanjelický

20 Neber od svoj­ho brata úrok od peňazí, ani úrok od po­travy ani úrok od nijakej veci, čo sa požičiava.

Ekumenický

20 Od svoj­ho brata neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo sa požičiava.

Bible21

20 Své­mu brat­ru ne­půjčuj na úrok, ať půjde o peníze, po­travi­ny nebo o coko­li, nač se dává úrok.