Roháček5. Mojžišova23,10

5. Mojžišova 23:10

Deuteronomium

Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora.


Verš v kontexte

9 Keď vy­j­deš táborom na svojich ne­priateľov, vy­stríhať sa budeš každej zlej veci. 10 Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora. 11 A keď sa bude chýliť k večeru, umyje sa vodou, a keď zaj­de sln­ko, voj­de do tábora.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

10 Keď bude nie­kto medzi vami, kto nebude čis­tý pre nočnú príhodu, vy­j­de von za tábor, ne­voj­de do tábora.

Evanjelický

10 Keď budeš tiah­nuť s táborom proti svojim ne­priateľom, varuj sa akej­koľvek ne­prís­toj­nos­ti.

Ekumenický

10 Keď pôj­deš s táborom do boja proti svojim ne­priateľom, vy­varuj sa každého zla.

Bible21

10 Když vo­jen­s­ky vy­táh­neš pro­ti svým ne­přá­te­lům, vy­va­ruj se každé ne­přístojnosti.