Roháček5. Mojžišova22,30

5. Mojžišova 22:30

Deuteronomium

Ni­kto si ne­vez­me ženy svoj­ho otca a ne­odk­ryje krýd­la rúcha svojho ot­ca.


Verš v kontexte

28 Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení, 29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, ot­covi diev­ky päťdesiat šek­lov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť po­slať preč po všet­ky svoje dni. 30 Ni­kto si ne­vez­me ženy svoj­ho otca a ne­odk­ryje krýd­la rúcha svojho ot­ca.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 Ni­kto si ne­vez­me ženy svoj­ho otca a ne­odk­ryje krýd­la rúcha svojho ot­ca.