Roháček5. Mojžišova22,28

5. Mojžišova 22:28

Deuteronomium

Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení,


Verš v kontexte

27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil. 28 Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení, 29 vtedy dá muž, ktorý ležal s ňou, ot­covi diev­ky päťdesiat šek­lov striebra, a bude mu ženou, za to, že ju ponížil, nebude ju môcť po­slať preč po všet­ky svoje dni.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

28 Keby našiel nie­ktorý muž diev­ku, pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a po­chytil by ju a ležal by s ňou, a boli by naj­dení,

Evanjelický

28 Keby muž stretol devu-pan­nu, ktorá by nebola za­snúbená, a keby ju schytil, spal by s ňou a pri­stih­li by ich,

Ekumenický

28 Keby muž stretol devu, pan­nu, ktorá nebola za­snúbená, chytil by ju, súložil by s ňou a pri­stih­li by ich,

Bible21

28 Když někdo po­tká dívku, pannu, která není za­snou­bená, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak, bu­dou-li přistiženi,