Roháček5. Mojžišova22,26

5. Mojžišova 22:26

Deuteronomium

Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho.


Verš v kontexte

25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám. 26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho. 27 Lebo ju našiel na poli; za­snúbená diev­ka kričala, a nebolo ni­koho, kto by ju bol za­chránil.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho.

Evanjelický

26 Deve však ne­urob nič; deva sa nedopus­tila hriechu, hod­ného tres­tu smr­ti, lebo je to cel­kom tak, ako keby nie­kto na­padol svoj­ho blížneho a za­vraždil by ho.

Ekumenický

26 Deve ne­urob nič. Ona sa nedopus­tila hriechu, pre ktorý by mala byť po­tres­taná sm­rťou. V tomto prípade je to tak, ako keď nie­kto pre­pad­ne svoj­ho blížneho a za­vraždí ho.

Bible21

26 Dívku netres­tej, ne­za­s­louží si smrt. Je to, jako když někdo na­padne a za­vraždí svého bližního.