Roháček5. Mojžišova22,20

5. Mojžišova 22:20

Deuteronomium

Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny,


Verš v kontexte

19 A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni. 20 Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny, 21 vtedy vy­vedú dievčinu ku dveriam domu jej otca a uhádžu ju mužovia jej mes­ta kamením, a zo­mrie pre­to, že vy­konala bláz­nov­stvo v Iz­raelovi smil­niac v dome svoj­ho ot­ca, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny,

Evanjelický

20 Ale keby tá reč bola prav­divá a keby sa nenašiel pri deve znak panen­stva,

Ekumenický

20 Keby však chýr o mladej žene bol prav­divý a nenašiel by sa dôkaz jej panen­stva,

Bible21

20 Kdy­by však to obvinění bylo prav­divé, kdy­by se u té dívky nenašel důkaz panen­ství,