Roháček5. Mojžišova22,18

5. Mojžišova 22:18

Deuteronomium

Vtedy vez­mú starší toho mes­ta muža a po­tres­cú ho.


Verš v kontexte

17 A hľa, hovorí o nej zlé veci, vraj nenašiel som pri tvojej dcére panen­stva. A toto je dôkaz panenstva mojej dcéry. A rozp­res­trú rúcho pred staršími mes­ta. 18 Vtedy vez­mú starší toho mes­ta muža a po­tres­cú ho. 19 A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 Vtedy vez­mú starší toho mes­ta muža a po­tres­cú ho.

Evanjelický

18 Vtedy starší toho mes­ta chytia muža a po­tres­tajú ho.

Ekumenický

18 Starší mes­ta od­vedú toho muža a po­tres­tajú ho.

Bible21

18 Stařeši­nové měs­ta pak ono­ho muže vezmou a po­tre­s­tají ho.