Roháček5. Mojžišova22,14

5. Mojžišova 22:14

Deuteronomium

a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva.


Verš v kontexte

13 Keby si nie­kto vzal ženu a vošiel by k nej a potom by ju nenávidel 14 a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva. 15 Vtedy vez­me otec dievčiny i jej mat­ka dôkaz panenstva dievčiny a vy­nesú ho ku starším mes­ta ku bráne.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva.

Evanjelický

14 a krivo ob­viní, uvádzajúc ju do zlej po­ves­ti, a ak po­vie: Keď som si vzal túto ženu a pri­blížil som sa k nej, nenašiel som pri nej znaky panen­stva -

Ekumenický

14 ob­viní ju z nepočestnosti a rozširuje o nej zlý chýr tým, že vraví: Keď som si ju vzal za ženu a pri­blížil som sa k nej, zis­til som, že nie je pan­na,

Bible21

14 a tak ji za­čne očerňovat a po­mlou­vat: „Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s ní spo­jil, zjistil jsem, že není panna“,