Roháček5. Mojžišova22,13

5. Mojžišova 22:13

Deuteronomium

Keby si nie­kto vzal ženu a vošiel by k nej a potom by ju nenávidel


Verš v kontexte

12 Spravíš si strap­ce na štyroch rohoch svoj­ho odevu, ktorým sa odievaš. 13 Keby si nie­kto vzal ženu a vošiel by k nej a potom by ju nenávidel 14 a hovoril by o nej zlé veci a pus­til by tak o nej zlú po­vesť a po­vedal by: Vzal som si túto ženu, a keď som sa jej pri­blížil, nenašiel som u nej panen­stva.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 Keby si nie­kto vzal ženu a vošiel by k nej a potom by ju nenávidel

Evanjelický

13 Ak si muž vez­me ženu, voj­de k nej a po­tom ju znenávidí

Ekumenický

13 Ak si muž vez­me ženu, voj­de k nej, no po­tom ju znenávidí,

Bible21

13 Když si někdo vez­me manželku, ale po­té, co s ní bude spát, se mu zne­líbí,